Jak efektywne są technologie termowizyjne w ocenie izolacji budynków?


Badania termowizyjne stały się jednym z najważniejszych narzędzi w ocenie efektywności energetycznej budynków. Dzięki zaawansowanym technologiom termograficznym, możliwe jest precyzyjne zidentyfikowanie obszarów, które wymagają naprawy lub poprawy izolacji. W artykule omówimy, jak działa termowizja, jakie korzyści przynosi oraz jakie są najczęściej spotykane problemy diagnostyczne, które można wykryć przy jej użyciu.

Na czym polega termowizja?

Termowizja, znana również jako termografia, to technologia pozwalająca na wizualizację promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty. Kamery termowizyjne przetwarzają te promieniowanie na obrazy w formie tzw. termogramów. Dzięki nim można zobaczyć różnice w temperaturze powierzchni, co jest kluczowe w diagnozowaniu problemów z izolacją budynków.

Główne zastosowania termowizji w budownictwie

Termowizja w budownictwie znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza w ocenie stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Oto kilka głównych zastosowań:

 • Wykrywanie strat ciepła: Umożliwia identyfikację miejsc, przez które ucieka ciepło, co jest szczególnie ważne w okresach zimowych.
 • Kontrola jakości izolacji: Pomaga znaleźć obszary słabo zaizolowane, które mogą prowadzić do zwiększonych kosztów ogrzewania.
 • Wykrywanie mostków termicznych: Termowizja pozwala na szybkie zlokalizowanie mostków termicznych, które są miejscami szczególnie narażonymi na wyciek ciepła.
 • Inspekcja instalacji elektrycznych: Służy do wykrywania przegrzewających się elementów instalacji, co może prowadzić do awarii lub pożaru.

Korzyści wynikające z wykorzystania termowizji

Wykorzystanie termowizji w budownictwie przynosi liczne korzyści. Przede wszystkim pozwala na:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej: Poprawa izolacji na podstawie wyników badań termowizyjnych prowadzi do zmniejszenia kosztów ogrzewania i chłodzenia.
 • Zwiększenie komfortu mieszkańców: Eliminacja miejsc przeciągów i zimnych mostków podwyższa komfort termiczny w budynkach.
 • Wczesne wykrywanie problemów: Termowizja pozwala na szybkie zidentyfikowanie problemów, zanim staną się one poważniejsze i kosztowniejsze do naprawy.
 • Bezpieczeństwo: Regularne inspekcje termowizyjne instalacji elektrycznych mogą zapobiegać awariom i pożarom.

Typowe problemy wykrywane przy użyciu termowizji

Podczas badań termowizyjnych najbardziej typowe problemy, które można wykryć to:

 • Mostki termiczne: Miejsca o niższej izolacji, które są widoczne jako obszary o innej temperaturze w termogramie.
 • Wady izolacji: Nierównomiernie rozłożona izolacja może być wskazana przez różnice w temperaturze powierzchni.
 • Wyciek powietrza: Przepływ powietrza przez nieszczelności jest łatwo wykrywalny dzięki różnicom ciepła.
 • Zalane miejsca: Wilgotne obszary mają inne właściwości termiczne niż sucha struktura, co pozwala na ich łatwe zlokalizowanie.

Podsumowanie

Termowizja jest niezwykle wartościowym narzędziem diagnostycznym, które znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Pozwala na wykrycie i ocenę problemów związanych z izolacją i efektywnością energetyczną budynków. Wdrażając zalecenia wynikające z badań termograficznych, można znacząco poprawić komfort użytkowania budynku oraz zredukować koszty jego eksploatacji.

„`

Profesjonalne badania termowizyjne:

Term-OS Badania Termowizyjne