Temperatura prawdę Ci powie


Badanie prawidłowości wykonania przegród w obiektach budowlanych i budynkach mieszkalnych to jedno z podstawowych zadań, dających informację na temat parametrów technicznych danego obiektu. Dzięki takim działaniom można sprawdzić, w jakim stopniu wykonawca budynku przyłożył się do swojej pracy.

W praktyce od tego zależą między innymi koszty utrzymania obiektu, w tym w szczególności koszty jego ogrzewania. W przypadku przegród nieprawidłowo wykonanych i zabezpieczonych ciepło będzie z obiektu uciekało, powodując w ten sposób nieuzasadnione straty energii, pociągające za sobą zwiększone wydatki na ogrzewanie.

Najprostszym sposobem na zbadanie tego zjawiska jest skorzystanie z kamery termowizyjnej. Badanie przeprowadzone tą metodą w bardzo szybki sposób pokaże miejsca, w których ciepło w niekontrolowany sposób ucieka z budynku. Jeśli więc chodzi o badania termowizyjne Poznań ma w tym względzie dość bogatą ofertę rynkową, bowiem działa tu kilkadziesiąt firm, które w swoim profilu działalności uwzględniają wykonywanie tego typu usług.