Zasady, które nie są po to, aby je łamać


Każda działająca na terenie Polski firma ma obowiązek dostosowywania się do obowiązujących przepisów BHP. W wielu zakładach pracy, pracownicy działów BHP są uważani za zbędne utrudnienie pracy. Zabraniają różnych praktyk „ułatwiających” wykonywane zadań, przestrzegają o panujących na terenie zakładu zasad bezpieczeństwa, co dla niejednego doświadczonego pracownika wydaje się stratą czasu, bo przecież „ja to wszystko wiem”. Praktyka pokazuje jednak, że rutyna jest jednym z największych wrogów BHP. Pracownicy często myślą, że wymagania, jakie od strony bezpieczeństwa stosuje się w ich miejscu pracy, są przesadzone, jednak są to niezwykle ważne działania, które mają przede wszystkim zapewnić pracownikowi bezpieczne wykonywanie obowiązków i codzienny, zdrowy powrót do domu. Kask na głowie czy czasem niewygodne okulary ochronne w niejednej już sytuacji uratowały zdrowie, a nawet życie. Dlatego odpowiednie zadbanie o przestrzeganie zasad BHP jest jedną z kluczowych wymogów zawartych w kodeksie pracy.

Nadzór BHP może być na terenie firmy wykonywany zarówno przez specjalnie zatrudnionych do tego zadania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, jak i przekazany zewnętrznej firmie, oferującej takie usługi. Często wynajęcie firmy zewnętrznej okazuje się nawet bardziej efektywne, ponieważ pracownik na co dzień związany z zakładem może odczuwać różnego rodzaju naciski i czasem nawet bać się zwracać uwagę na braki w zabezpieczeniach. Takiego problemu nie będą mieć pracownicy firmy zewnętrznej a dodatkowo, spojrzenie spoza środowiska firmy pozwala nieraz na dostrzeżenie zagrożeń czy niedociągnięć tam, gdzie osoby przebywające codziennie, nie zwróciłyby uwagi.

W każdym z przypadków, aby ochrona była pełna i cały system kontroli działał dobrze, bez względu na to, czy jest realizowany przez pracowników działów BHP, czy zewnętrzną firmę, niezbędna jest współpraca z pracownikami, cykliczne szkolenia, które często przełamując początkowy opór, uświadomią, że ścisłe stosowanie się do wprowadzonych zasad, działa zawsze na korzyść pracownika i w razie nieszczęścia, jakim jest wypadek w pracy, zabezpiecza pracownika i pracodawcę przed konsekwencjami, jakie pociągnęłoby za sobą ignorowanie przepisów BHP. Uświadomienie każdej osobie w firmie, że przestrzeganie zasad ochrania nasze zdrowie, a nawet ratuje nam życie, z pewnością jest jednym z najważniejszych i często najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed każdym zespołem zajmującym się nadzorem BHP.

Nadzór BHP: bhp-prometeo.pl